Ocupació del sector TIC (trimestre III 2018)

Aquest indicador mostra l’ocupació del sector TIC català. L’evolució mostra dades dels tres primers trimestres del 2018, així com una evolució dels anys 2016, 2017 i 2018 (III trimestre). Les dades d’ocupació que es mesuren són: població total ocupada en el sector TIC, percentatge d’assalariats i percentatge d’ocupació en el sector TIC sobre el percentatge de població total ocupada a Catalunya. Les darreres dades actualitzades són del 25 d'octubre del 2018.