Costos laborals i salarials del sector TIC (trimestre IV 2018)

Aquest indicador mostra quins són els costos laborals i el cost salarial de l’ocupació al sector TIC. L’evolució mostra les dades dels anys 2015, 2016, 2017 i 2018. Les darreres dades actualitzades són del quart trimestre del 2018.