Costos laborals i salarials del sector TIC (trimestre I 2020)

Aquest indicador mostra quins són els costos laborals i el cost salarial de l’ocupació al sector TIC. L’evolució mostra les dades dels anys 2017, 2018, 2019 i 2020. Les darreres dades actualitzades són del primer trimestre del 2020.