What is

L’Observatori TIC és un instrument d’anàlisi i diagnosi del sector TIC català impulsat pel Cercle Tecnològic de Catalunya amb el suport de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat digital. L’observatori TIC de Catalunya aglutina i concentra tota la informació i indicadors rellevants del sector TIC amb l’objectiu de conceptualitzar i dissenyar l’estratègia de futur del sector. Aquest repositori serà de gran interès per la pròpia administració, pel propi sector i per la demanda industrial, doncs permet tenir concentrat en una única plataforma tota la informació de referència que afecta i interessa al sector.


Els objectius de l’observatori:

  • Oferir una visió integral i actualitzada dels indicadors que afecten el sector TIC català
  • Permetre establir indicadors sobre les diferents recomanacions proposades
  • Disposar de dades sobre el sector TIC català per adequar les actuacions dels diferents agents
  • Difondre i facilitar informació sobre el grau d’implantació de les TIC a Catalunya


Amb el suport de: