Informe eix sistemes industrials grup de treball: proindustria

27 Jul, 2016

CIT Catalunya 2020 s’organitza en capítols temàtics, relacionats amb els seus eixos i també en capítols territorials. Des d’un punt de vista temàtic, s’han creat capítols dins de cadascun dels eixos. Cadascun d’aquests capítols temàtics lidera una agenda d’activitats i un grup de treball.

Cadascú dels capítols temàtics recollits al present document han estat liderats per una, o vàries, entitats que han definit al llarg del període d’execució del CIT Catalunya 2020, han definit i promogut una agenda d’activitats conjuntament amb la dinamització dels respectius grups de treball. Aquests els hi corresponia la definició les activitats i els continguts a desenvolupar i els resultats esperats.

Per veure la resta del contingut, t'has d'identificar o fer-te soci

Autor de la publicació

Manel Martí (Fhios)
Professor de la Universitat Autònoma de Barcelona que col·labora amb diverses entitats i institucions públiques aportant els seus coneixements i experiència. Dirigeix un grup d'investigació sobre els hàbits de consum dels smartphones.