Els sectors estratègics a Barcelona

13 Jun, 2018

La ciutat de Barcelona avança en la transició cap a un model d'economia plural, innovadora i socialment inclusiva, basat en la sostenibilitat en totes les seves dimensions: econòmica, social i ambiental. Un model d'economia diversificada i innovadora, que impulsi la indústria local, fomenti el desenvolupament del talent i combini la internacionalització amb el potencial endogen de l'ecosistema emprenedor i creatiu del territori, amb un objectiu central: la creació d'ocupació de qualitat com el millor mecanisme per a la reducció de les desigualtats.

Al llarg de l'etapa democràtica, l'Ajuntament de Barcelona ha estat un agent tractor del desenvolupament local i ha dissenyat polítiques específiques adreçades a sectors amb un paper cabdal a la dinàmica econòmica i urbana de la ciutat -com el comerç o el turisme- i a zones concretes del territori, com el projecte del districte de la innovació 22@. En el mandat 2016-2019, amb el lideratge de Barcelona Activa, l'estratègia de promoció econòmica prioritza l'impuls de sis sectors estratègics que esdevenen un eix vertebrador de tota la política municipal i de la transformació del model productiu: la indústria manufacturera, l'economia digital, els sectors creatius, l'economia verda i circular, la salut i la qualitat de vida i l'Economia Social i Solidària.

Fitxers públics

AdjuntoTamaño
Icono PDF WEB-Sectors-Estrategics-2018.pdf792.16 KB

Autor de la publicació

Barcelona Activa
Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa