• Indicadors TIC Empresa

    EA continuació trobareu dades i indicadors sobre les empreses TIC: nombre d’empreses, dades d’ocupació i volum de negoci.   Les dades publicades en aquesta pàgina són agregades i no permeten la identificació directa o indirecta de persones i/o empreses concretes.