Presentació de l'Observatori de l'Enginyeria

14 febr., 2018

L'objectiu de l'Observatori de l'Enginyeria, impulsat pel COEIC juntament amb diferents col·legis professionals d'enginyeria (com el d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, el d'Enginyers Agrònoms, el d'Enginyers de Telecomunicacions i el d'Enginyers en Informàtica) i associacions del mateix àmbit, és el d'elaborar un informe sobre la realitat actual de l'enginyeria catalana i la seva projecció i necessitats per al desenvolupament competitiu de les empreses catalanes davant un horitzó temporal de deu anys vista. L'Observatori de l'Enginyeria es basa en una enquesta d'àmplia base que es realitzarà sobre el col·lectiu dels enginyers de Catalunya i del món empresarial i institucional en el qual es desenvolupen professionalment.

Fitxers públics

Autor de la publicació

Institucions dels Enginyers Industrials de Catalunya, Col·legi i Associació