Guia factura electrònica: com facturar a altres empreses i a les administracions públiques

14 febr., 2018

Aquesta guia té com a objectiu ajudar les empreses i els professionals a conèixer les opcions que hi ha per poder crear i enviar factures electròniques, tant a d’altres empreses com a les administracions públiques.

 

Descripció

 A Espanya, des de l’any 2007, amb la Llei d’impuls de la societat de la informació (LISI, 56/2007) s’inicia el camí cap a la implantació de la facturació electrònica que d’altres ordres l’han anat complementant, com l’Ordre EHA/962/2007, de 10 d’abril, del Ministeri d’Economia i Hisenda, que desenvolupava certes disposicions sobre facturació telemàtica i conservació electrònica de factures que conté el Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament que regula les obligacions de facturació. Malauradament, en lloc d’adoptar estàndards internacionals com els promoguts des del CEN, a Espanya es va optar per definir un format de factura electrònica propi, el format Facturae, que és el que l’any 2013 s’estableix com a obligatori a la Llei 25/2013, la qual defineix el sistema de facturació electrònica i l’obligatorietat d’enviar factures electròniques a les entitats públiques a partir del dia 15 de gener de 2015.

En els diferents capítols, la guia exposa els avantatges que suposa la implantació de la factura electrònica per a les empreses, per a l’intercanvi de factures entre empreses o amb l’administració pública i com es poden generar i rebre aquestes factures. Al capítol 4 d’aquesta guia es tracta de manera concreta l’enviament de factures a l’Administració pública.

 L'objectiu del document és el d'ajudar les empreses i els professionals a conèixer les opcions que hi ha per poder crear i enviar factures electròniques, tant a d’altres empreses com a les administracions públiques.

Fitxers públics

AdjuntMida
PDF icon Guia-FacturaElectronica.pdf3.28 MB

Autor de la publicació

Cambra de Comerç de Barcelona (Impulsat per idigital, Generalitat de Catalunya i Consell General de Cambres de Catalunya)