Ocupació del sector TIC (trimestre III 2019)

Aquest indicador mostra l’ocupació del sector TIC català. L’evolució mostra dades dels tres últims trimestres, així com una evolució dels anys 2017, 2018 i 2019 (III trimestre). Les dades d’ocupació que es mesuren són: població total ocupada en el sector TIC, percentatge d’assalariats i percentatge d’ocupació en el sector TIC sobre el percentatge de població total ocupada a Catalunya. Les darreres dades actualitzades són del 24 d'octubre del 2019.