Ocupació del sector TIC (trimestre I 2020)

Aquest indicador mostra l’ocupació del sector TIC català. L’evolució mostra dades dels tres últims trimestres, així com una evolució dels anys 2018, 2019 i 2020 (I trimestre). Les dades d’ocupació que es mesuren són: població total ocupada en el sector TIC, percentatge d’assalariats i percentatge d’ocupació en el sector TIC sobre el percentatge de població total ocupada a Catalunya. Les darreres dades actualitzades són del 28 d'abril del 2020.