Equipament i ús de les TIC a les llars (2017)

Aquest indicador mostra quins equipaments i quin ús es fa de les TIC a les llars catalanes. L’evolució mostra les dades dels anys 2014, 2015, 2016 i 2017. Els equipaments i usos que mesura l’indicador són: ordinador, internet, connexió banda ampla, ús puntual d’Internet, ús en els darrers 3 mesos, compres per internet i la interacció amb l’e-administració. Les darreres dades actualitzades són del 2017 (excepte en algunes variables que són del 2016).