Equipament i ús de les TIC a empreses (2016)

Aquest indicador mostra els equipaments i ús de les TIC en les empreses catalanes. Es mostra diferenciat per empreses de 10 ocupats o més i empreses de menys de 10 ocupats. L’evolució mostra les dades dels anys 2013, 2014, 2015 i 2016. Els equipaments i usos que mesura l’indicador són: disposar d’ordinador, utilitzar internet, disposar de pàgina web, realitzar compres per internet i vendes per internet. Les darreres dades actualitzades són del 2016.