Empreses del Sector TIC (2017)

Aquest indicador mostra el nombre d’empreses del sector TIC. L’evolució mostra les dades dels anys 2014, 2015, 2016 i 2017. En la primera taula el nombre d’empreses es segmenta segons tinguin assalariats o sense assalariats. En la segona taula les variables són les mides de les empreses (d’1 a 9, de 10 a 49, de 50 a 199 i més de 200) i la categoria (TIC industrial i TIC serveis). Les darreres dades actualitzades són del 2017.