Costos laborals i salarials del sector TIC (trimestre II 2019)

Aquest indicador mostra quins són els costos laborals i el cost salarial de l’ocupació al sector TIC. L’evolució mostra les dades dels anys 2016, 2017, 2018 i 2019. Les darreres dades actualitzades són del segon trimestre del 2019.