Costos laborals i salarials del sector TIC (2017)

Aquest indicador mostra quins són els costos laborals i el cost salarial de l’ocupació al sector TIC. L’evolució mostra les dades dels anys 2015, 2016 i 2017. Les darreres dades actualitzades són del tercer trimestre del 2017.