Comunicació i accés a la informació i ús d'Internet per gènere (2017)

Aquest indicador mostra el tipus d’ús de les TIC per la variable gènere. Els usos de les TIC que es mesuren són: ús del correu electrònic, llegir o descarregar notícies, llegir o descarregar llibres, jugar o entreteniment audiovisual, ús podcast o similar i xarxes socials. Les darreres dades actualitzades són del 2015.