Ús de les TIC a les llars - Territorial (2017)

Aquest indicador mostra l’ús d’internet per a realitzar compres per Internet a les llars catalanes i els equipaments a l’habitatge segons la variable comarques. L’indicador mesura el percentatge de llars de cada comarca que ha fet un ús puntual d’internet per a realitzar compres online, les llars que disposen d’ordinador i connexió a internet i a banda ampla. Les darreres dades actualitzades són del 2017.