Històric Indicadors TIC

A continuació podreu consultar el llistat d’indicadors publicats a l’Observatori TIC.

  • (30 gen. 2018)
    Aquest indicador mostra quins són els costos laborals i el cost salarial de l’ocupació al sector TIC. L’evolució mostra les dades dels anys 2015, 2016 i 2017. Les darreres dades actualitzades són del tercer trimestre del 2017.    
  • (02 febr. 2018)
    Aquest indicador mostra el tipus d’ús de les TIC per la variable gènere. Els usos de les TIC que es mesuren són: ús del correu electrònic, llegir o descarregar notícies, llegir o descarregar llibres, jugar o entreteniment audiovisual, ús podcast o similar i xarxes socials. Les darreres dades...