• Indicadors Sector TIC

    A continuació trobareu dades i indicadors sobre les empreses TIC de Catalunya: nombre d’empreses i dimensió, volum de negoci i ocupació del Sector TIC i costos laborals i salarials.
  • (30 gen. 2018)
    Aquest indicador mostra el nombre d’empreses del sector TIC. L’evolució mostra les dades dels anys 2014, 2015, 2016 i 2017. En la primera taula el nombre d’empreses es segmenta segons tinguin assalariats o sense assalariats. En la segona taula les variables són les mides de les empreses (d’1 a 9,...

Pàgines