• Indicadors Sector TIC

  A continuació trobareu dades i indicadors sobre les empreses TIC de Catalunya: nombre d’empreses i dimensió, volum de negoci i ocupació del Sector TIC i costos laborals i salarials.
 • (26 abr. 2018)
  Aquest indicador mostra quins són els costos laborals i el cost salarial de l’ocupació al sector TIC. L’evolució mostra les dades dels anys 2015, 2016 i 2017. Les darreres dades actualitzades són del quart trimestre del 2017.  
 • (30 gen. 2018)
  Aquest indicador mostra quina és l’evolució del compte de resultats del sector TIC català. Es mesuren els següents indicadors: volum de negoci total, consums i treballs fets per altres empreses, despeses en serveis exteriors i despeses personals. L’evolució mostra les dades dels anys 2013, 2014 i...
 • (30 gen. 2018)
  Aquest indicador mostra l’ocupació del sector TIC català. L’evolució mostra dades dels quatre trimestres del 2017, així com una evolució dels anys 2015, 2016 i 2017. Les dades d’ocupació que es mesuren són: població total ocupada en el sector TIC, percentatge d’assalariats i percentatge d’ocupació...
 • (30 gen. 2018)
  Aquest indicador mostra el nombre d’empreses del sector TIC. L’evolució mostra les dades dels anys 2014, 2015, 2016 i 2017. En la primera taula el nombre d’empreses es segmenta segons tinguin assalariats o sense assalariats. En la segona taula les variables són les mides de les empreses (d’1 a 9,...

Pàgines