• Indicadors Sector TIC

  A continuació trobareu dades i indicadors sobre les empreses TIC de Catalunya: nombre d’empreses i dimensió, volum de negoci i ocupació del Sector TIC i costos laborals i salarials.
 • (26 abr. 2019)
  Aquest indicador mostra l’ocupació del sector TIC català. L’evolució mostra dades dels tres últims trimestres, així com una evolució dels anys 2017, 2018 i 2019 (I trimestre). Les dades d’ocupació que es mesuren són: població total ocupada en el sector TIC, percentatge d’assalariats...
 • (19 març 2019)
  Aquest indicador mostra quins són els costos laborals i el cost salarial de l’ocupació al sector TIC. L’evolució mostra les dades dels anys 2015, 2016, 2017 i 2018. Les darreres dades actualitzades són del quart trimestre del 2018.     
 • (18 març 2019)
  Aquest indicador mostra l’ocupació del sector TIC català. L’evolució mostra dades dels tres últims trimestres del 2018, així com una evolució dels anys 2016, 2017 i 2018 (IV trimestre). Les dades d’ocupació que es mesuren són: població total ocupada en el sector TIC, percentatge d’...
 • (18 des. 2018)
  Aquest indicador mostra quins són els costos laborals i el cost salarial de l’ocupació al sector TIC. L’evolució mostra les dades dels anys 2015, 2016, 2017 i 2018. Les darreres dades actualitzades són del tercer trimestre del 2018.      
 • (23 nov. 2018)
  Aquest indicador mostra quins són els costos laborals i el cost salarial de l’ocupació al sector TIC. L’evolució mostra les dades dels anys 2015, 2016, 2017 i 2018. Les darreres dades actualitzades són del segon trimestre del 2018.  
 • (25 oct. 2018)
  Aquest indicador mostra l’ocupació del sector TIC català. L’evolució mostra dades dels tres primers trimestres del 2018, així com una evolució dels anys 2016, 2017 i 2018 (III trimestre). Les dades d’ocupació que es mesuren són: població total ocupada en el sector TIC, percentatge d’...
 • (27 jul. 2018)
  Aquest indicador mostra l’ocupació del sector TIC català. L’evolució mostra dades dels dos primers trimestres del 2018, així com una evolució dels anys 2015, 2016, 2017 i 2018 (II trimestre). Les dades d’ocupació que es mesuren són: població total ocupada en el sector TIC, percentatge d’...
 • (04 maig 2018)
  Aquest indicador mostra l’ocupació del sector TIC català. L’evolució mostra dades dels quatre trimestres del 2017 i el primer del 2018, així com una evolució dels anys 2015, 2016, 2017 i 2018. Les dades d’ocupació que es mesuren són: població total ocupada en el sector TIC, percentatge d’...
 • (26 abr. 2018)
  Aquest indicador mostra quins són els costos laborals i el cost salarial de l’ocupació al sector TIC. L’evolució mostra les dades dels anys 2015, 2016 i 2017. Les darreres dades actualitzades són del quart trimestre del 2017.  
 • (30 gen. 2018)
  Aquest indicador mostra quina és l’evolució del compte de resultats del sector TIC català. Es mesuren els següents indicadors: volum de negoci total, consums i treballs fets per altres empreses, despeses en serveis exteriors i despeses personals. L’evolució mostra les dades dels anys 2013, 2014 i...

Pàgines