• Indicadors Sector TIC

    A continuació trobareu dades i indicadors sobre les empreses TIC de Catalunya: nombre d’empreses i dimensió, volum de negoci i ocupació del Sector TIC i costos laborals i salarials.

Pàgines